Szkło borokrzemowe oraz inne rodzaje szkła

Szkło borokrzemowe cechuje wysoka temperatura mięknięcia oraz niski współczynnik rozszerzalności temperaturowej. Najczęściej stosuje się je do wyrobu naczyń laboratoryjnych i farmaceutycznych typu opakowania przechowalnicze do surowicy, szczepione czy krwi. Innym rodzajem jest szkło sodowokrzemowe, obecnie najbardziej pospolite. Daje się ono łatwo formować, produkuje się z niego szyny, butelki, żarówki i inne. Innym typem jest szkło ołowiowe w skład którego w 40% wchodzi tlenek ołowiu, stosowane w optyce, elektronice, a także do budowy aparatury.

Dodaj komentarz