Wypowiedzenie umowy o pracę

Każdy pracownik podejmujący nową pracę, najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia musi dostać umowę na podstawie której będzie zatrudniony. Umowy mają to do siebie, że są zawierane na jakiś czas, który zawsze można przerwać.

Co musi zwierać wypowiedzenie?

jak napisać wypowiedzenie umowyW momencie podpisania umowy raczej nie myślimy o jej rozwiązaniu, ale warto sprawdzić na jakich warunkach można to zrobić. W przypadku umów o dzieło i zlecenie, rozwiązanie może nastąpić z dnia na dzień, natomiast najwięcej praw przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Trzeba wiedzieć, że okres wypowiedzenia zależy od czasu na jaki zostanie zawarta umowa i jak długo już pracujemy. Jeżeli nie wiemy jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę, to wszelkie niezbędne informacje znajdziemy w internecie, łącznie z gotowymi wzorami druków. Celem wypowiedzenia jest rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, lub na podstawie porozumienia stron. W sieci znajdziemy gotowe druki, które zawierają już wymagane treści, a trzeba jedynie uzupełnić dane swoje i pracodawcy oraz uzupełnić daty. Wypowiedzenie powinno się wręczać pracodawcy na koniec tygodnia, jeżeli mamy umowę na czas określony, a nasz okres wypowiedzenia liczony w tygodniach, lub na koniec miesiąca kiedy jesteśmy zatrudnieni na czas nieokreślony, gdyż przysługuje nam trzy miesięczny okres wypowiedzenia. Po wręczeniu dokumentu, można normalnie pracować do wygaśnięcia umowy, lub wykorzystać przysługujący urlop, gdyż za niewykorzystane dni urlopu pracodawca musi wypłacić ekwiwalent.

Napisanie wypowiedzenia nie jest trudne, bo wystarczy zawrzeć na nim dosłownie parę zdań. Najważniejsze żeby znalazły się na nim informacje na temat umowy, którą chcemy rozwiązać i niezbędne dane pracodawcy i nasze. Dokument trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.