You are currently viewing Wyposażenie przedsiębiorstwa przemysłowego

Wyposażenie przedsiębiorstwa przemysłowego

Przedsiębiorstwo przemysłowe zajmuje się wydobywanie lub przetwarzaniem zasobów przyrody na potrzeby ludzi. Aby takie przedsiębiorstwo działało sprawnie i wydajnie są potrzebni wykwalifikowani ludzie oraz specjalistyczne urządzenia.

Jak zbudowana jest wtryskarka?

wtryskarkaWtryskarka jest urządzeniem przeznaczonym do formowania tworzyw sztucznych. Jest zbudowana przede wszystkim z:

  • zasobnika na surowiec,
  • ogrzewanego cylindra,
  • tłoku lub ślimaka.

W zbiorniku tworzywa zazwyczaj znajduje się surowiec w postaci granulatu, który jest dozowany do ogrzewanego cylindra. Jest on rurą, w której upłynnia się granulat. Granulat przemieszcza się w cylindrze dzięki ślimakowi. Do niego czasem dodawany jest barwnik. Można wyodrębnić trzy strefy ślimaka. W pierwszej następuje uplastycznienie granulatu. W drugiej, tak zwanej strefie sprężynowej uplastyczniony granulat zmienia się w rzadko płynny surowiec. Również następuje homogenizacja surowca. W trzeciej, końcowej strefie surowiec znajduje się w stanie płynnym. Tworzywo jest ujednorodnione i ze ślimaka trafia prosto do formy. Ślimak działa dzięki pompie hydraulicznej napędzanej silnikiem elektrycznym. Elementy grzejne są zazwyczaj elektryczne. Układy wyrzutnikowe są przeznaczone do oddzielania formy od produktu końcowego. Może on być hydrauliczny lub pneumatyczny. Siłowniki hydrauliczne są przeznaczone do zamykania i otwierania formy. Również są wykorzystywane do nadawania tłokowi ruchu postępowego. Wtryskarka powinna być wyposażona w układ chłodzenia oleju oraz formy. Forma oprócz układu chłodzenia, powinna również być wyposażona w układ grzejny. Forma powinna mieć układ zamknięty. Układ ten służy do zapewnieni zamkniętej formy podczas wtrysku tworzywa. Zamykanie formy zazwyczaj jest możliwe dzięki siłownikom hydraulicznym.

Zalety korzystania z podajników do tworzyw

podajników do tworzywPodajniki do tworzy są stosowane w połączeniu z maszynami, które są używane do przetwarzania tworzy sztucznych, jak np. z wtryskarkami. Podajniki poprzez automatyzację oraz optymalizację produkcji obniżają koszty wytworzenia pojedynczego detalu. Wykorzystując podajniki zwiększa się bezpieczeństwo, ponieważ pracownik nie ma bezpośredniego kontaktu z maszyną. Linia produkcyjna korzystająca z podajników do tworzy ma zwiększoną wydajność, a cykl produkcyjny jest krótszy. Niektóre podajniki są wyposażone w szklane zbiorniki, które zapobiegają ścieraniu. Gdy zabraknie tworzywa w podajniku to jest on wyposażony w alarm informujący o tym. Poza tym również są one wyposażone w czujnik, który zapobiega przeładowaniu.

Ważnym elementem wtryskarki są dozowniki barwnika

dozowniki barwnikaDozowniki barwnika są przeznaczone przede wszystkim do pracy przy wtryskarkach. Przeznaczone jest do dozowania barwnika. Urządzenie te jest wyposażone w sterownik, który oblicza jaka jest potrzebna ilość barwnika. Dozowniki barwnika dostosowują się pracy i szybkości wtryskarki. Sterowniki tego urządzenia są w stanie zapamiętać wiele różnych ustawień w zależności od pracy wtryskarki czy chcianego efektu końcowego. Dozowniki barwnika, podobnie jak podajniki do tworzy są wyposażone w czujniki informującym o braku materiału oraz o przepełnieniu. Jeśli zabraknie barwnika to praca wtryskarki jest automatycznie przerywana. Zakres dawkowanego barwnika można zmienić poprzez zmianę ślimaka.

Jak ważna jest suszarka granulatu podczas pracy wtryskarki?

suszarka granulatuAby wyroby z tworzywa sztucznego były w jak najlepszej jakości należy zadbać o każdy etap jego produkcji. Ważnym elementem produkcji jest higroskopijność granulatu, ponieważ nawet minimalne przekroczenie wilgotności może wybrakować produkt. Suszarka granulatu jest produktem o stosunkowo niskim zużywaniu energii. Zaletami suszarek granulatu są:

  • system karuzelowy sit molekularnych,
  • dopasowywanie ilości suchego powietrza,
  • stały punkt rosy,
  • długa żywotność,
  • małe zużycie energii,
  • bezawaryjność,
  • regulacja momentu załączenia.

Tekst powstał z pomocą stron:


Podsumowanie tematu

Stosując odpowiednie urządzenia w przedsiębiorstwach przemysłowych można przyspieszyć produkcję. Poza tym jest zwiększona jest wydajność oraz bezpieczeństwo podczas pracy pracowników.

Dodaj komentarz