You are currently viewing Urządzenia do różnych pomiarów

Urządzenia do różnych pomiarów

Obecnie rozwój branży opartej na energii elektrycznej jest prężny i szybki. Wiele osób zauważa korzyści płynące z użytkowania takiego rodzaju energii elektrycznej. Jednym z takich korzyści jest łatwy i szybko sposób przesyłu energii. Ponadto wyróżnić można korzyści wynikające z bez emisyjnego wykorzystywania energii elektrycznej w celach grzewczych.

Miernik mierzący rezystancję

mierniki rezystancji pętli zwarciaOgrzewanie gospodarstwa domowego lub innego obiektu pozwala na zastąpienie konwencjonalnego sposobu ogrzewania na ogrzewanie bez wykorzystania paliw kopalnianych. Ponadto obecne występują możliwości wytwarzania energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii co redukuje znacznie koszty. Dzięki prężnemu rozwojowi instalacje elektryczne również się rozwijają. Obecne do wykonania instalacji elektrycznej stosuje się metale takie jak miedź. niegdyś elementy czynne instalacji elektrycznej były wykonywane z aluminium, które posiadają znacznie słabsze parametry elektryczne. Ponadto obecnie podczas odbioru nowo powstałej instalacji elektrycznej należy wykonać odpowiednie pomiary oraz wyniki umieścić w specjalnie sporządzonym protokole końcowym. Pomiary te sprawdzają poprawność wykonania instalacji oraz bezpieczeństwo jej użytkowania. Jednym z badanych parametrów jest rezystancja pętli zwarcia. Parametr ten jest niezbędny do oszacowania odpowiednich wartość zabezpieczeń, co przekłada się bezpieczeństwo użytkowania. Do takich pomiarów służą specjalne mierniki rezystancji pętli zwarcia, zwane potocznie przez użytkowników induktorami.

Wymuszają one przepływ określonego prądu elektrycznego o małym natężeniu, jednak o wysokim napięciu. Mierniki te są stosunkowo drogie lecz niekiedy niezbędne do uzyskania odbioru całej instalacji elektrycznej obiektu. Ponadto należy posiadać odpowiednie doświadczenie aby tym ów miernikiem się posługiwać.