You are currently viewing Profesjonalnie wykonane pomiary geodezyjne

Profesjonalnie wykonane pomiary geodezyjne

 

Przebieg prac związanych z wytyczeniem granic działki jest szczegółowo ustalony przepisami. Fachowo taka usługa jest określana jako wznowienie granic działki albo wznowienie znaków granicznych. Dodatkowo polega ona na ponownym wytyczeniu granic, a w przypadku ich dotychczasowego braku, na odszukaniu granic. Usługi te są wykonywane przez geodetów za odpłatnością.

Korzystamy z pomiarów geodezyjnych

pomiary geodezyjne bydgoszczPierwszą czynnością wykonywaną przez geodetę jest zgłoszenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zamierzenia przeprowadzenia wznowienia znaków granicznych albo wznowienia granic działki. Geodeta w tym celu musi skompletować wszystkie dokumenty dotyczące działki. Po ich gruntownej analizie geodeta stwierdza, czy dla danej działce ustalono prawne granice i czy na podstawie istniejących materiałów można je odnaleźć. Jeśli interesują nas pomiary geodezyjne bydgoszcz jest odpowiednim miastem do skorzystania z oferty. Jeżeli nie jest możliwe odszukanie istniejących granic, to geodeta przeprowadza wznowienie granic działki. Do tego niezbędne jest przygotowanie protokołu granicznego, który musi zostać podpisany przez właścicieli wszystkich działek, z którymi graniczy dana posesja. Strony powinny także zostać odpowiednio wcześnie zawiadomione o tym postępowaniu. Do bardzo rzadkiej sytuacji dochodzi w przypadku, gdy nie da się potwierdzić faktycznych granic działki i w takim przypadku geodeta musi wykonać tak zwane rozgraniczenie, czyli na nowo stworzyć granice posesji.

Procedura rozgraniczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej i innych dokumentów, które potwierdzają przebieg granicy, wraz z uaktualnieniem wpisu w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego i Państwowej Ewidencji Gruntów. Gdy prawne granice działki istnieją, cała procedura trwa w granicach miesiąca. Geodeta może rozpocząć pracę dopiero po 7 dniach od zawiadomienia stron o zaplanowanych czynnościach.