You are currently viewing Polecani radcy prawni z Legnicy

Polecani radcy prawni z Legnicy

Zajmuje się głównie udzielaniem pomocy w kwestiach prawnych. Jest to zawód zaufania publicznego. Jego wykonywanie wiąże się z obowiązkiem przestrzegania rygorystycznych zasad określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o tym zawodzie. Zajmuje się głównie poradami i konsultacjami. Występuje również jako pełnomocnik w sprawach sądowych.

Dobrzy radcy prawni w Legnicy

radca prawny legnicaZawód ten rodzajowo jest bardzo zbliżony do zawodu adwokata. W zakresie uprawnień jedyna różnica polega na tym, że radcowie prawni – w odróżnieniu od adwokatów – mogą wykonywać swój zawód także w stosunku pracy. Jeśli tym czego szukamy jest radca prawny Legnica oferuje wiele kancelarii, które zapewniają taką usługę. Radcą prawnym może zostać każdy, kto: ukończył magisterskie studia prawnicze w Polsce lub równoważne studia zagraniczne, korzysta z pełni praw publicznych, ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest nieskazitelnego charakteru, daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu oraz odbył aplikację radcowską w Polsce i zdał egzamin radcowski. Aplikacja radcowska trwa trzy lata i jest prowadzona przez okręgowe izby radców prawnych. Nabór na aplikację jest prowadzony w formie pisemnego egzaminu państwowego. Egzamin radcowski po zakończeniu aplikacji jest również pisemnym egzaminem państwowym. Egzamin ten trwa cztery dni i składa się z 5 części.  Jak widać wcale nie tak łatwo uzyskać ten zawód. To dobrze,, bo radca prawny jest zawodem zaufania społecznego i wymaga się od niego przestrzegania etyki.

Tytuł ten niesie za sobą także pewien szacunek. Inne są np. odczucia dłużnika, który odbiera wezwanie do zapłaty podpisane samodzielnie przez wierzyciela. Inne, gdy pismo zostało sporządzone i podpisane przez prawnika. Pisma podpisane przez profesjonalnego pełnomocnika są dużo bardziej efektywne. Wiele wierzytelności udaje się odzyskać polubownie, jeszcze na drodze przedsądowej.