You are currently viewing Jak działają rekuperatory i odzysk ciepła?

Jak działają rekuperatory i odzysk ciepła?

Każdy powstający budynek musi być wyposażony w szereg instalacji bytowych. W zależności od przeznaczenia obiektu mogą one zostać wykonane na różne sposoby. Wiele tak naprawdę zależy od potrzeb użytkowników, a także obowiązujących wymogów prawnych. Jednym z ważniejszych tematów zarówno w budynkach jednorodzinnych jak i również zakładach przemysłowych jest z całą pewnością wentylacja.

Zalety stosowania rekuperacji

rekuperacjaKoniecznością jest bowiem zapewnienie określonej liczby wymian powietrza tak żeby było ono jak najlepszej jakości. W trakcie oddychania z powietrza pobierany jest bowiem tlen, a oddawany dwutlenek węgla. W większych obiektach proces ten przybiera na sile. Właśnie dlatego tam stosowane są układy wentylacji mechanicznej. W przypadku takich miejsc jak galerie handlowe czy obiekty przemysłowe czasami polecane jest również zastosowanie odzysku ciepła. Dzięki temu rekuperacja przyczynia się do obniżenia całościowych kosztów związanych z eksploatacją obiektu. Odzysk ciepła z raz ogrzanego powietrza pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną pobieraną z sieci przesyłowej lub wytwarzanej w inne sposoby. Warto wspomnieć, że układy rekuperacji powinny być rozważone na etapie projektowania obiektu. W późniejszym czasie ich wdrożenie może się bowiem stać nieopłacalne ekonomicznie.

W wielu miastach funkcjonują już programy, które zachęcają przedsiębiorców do korzystania z tego typu rozwiązań. W ramach funduszy udzielane jest wsparcie finansowe w postaci dotacji, dofinansowań czy kredytów na warunkach preferencyjnych. Pozwala to znacznie szybciej zrealizować całe przedsięwzięcie, a także skraca czas potrzebny do zwrotu z inwestycji. Jak widać na rynku dostępnych jest już wiele technologii pozwalających ograniczyć zużycie mediów na terenie poszczególnych nieruchomości.