You are currently viewing Jak działa panel słoneczny?

Jak działa panel słoneczny?

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz rosnące ceny zakupu energii w różnych postaciach sprawia, że koniecznością staje się stosowanie alternatywnych metod wytwarzania. Dobrym przykładem są chociażby odnawialne źródła pozwalające pozyskać ciepło czy prąd w sposób ekologiczny oraz coraz częściej ekonomiczny. Dodatkowo na rynku dostępne są różnego rodzaju programy wsparcia zachęcające do inwestycji w takie rozwiązania.

Jak wyglądają koszty zakupu paneli słonecznych?

panele słoneczne kosztMogą to być dotacje, dofinansowania czy kredyty na warunkach preferencyjnych. Najpopularniejszymi urządzeniami instalowanymi na dachach budynków są obecnie panele słoneczne koszt instalacji obejmującej ten sprzęt zależy od rodzaju użytych ogniw oraz ich ilości. W większości przypadków inwestycja w panele słoneczne zwraca się zaledwie po kilku latach co przy czasie eksploatacji sięgającym ponad dwadzieścia lat jest bardzo dobrym wynikiem. Coraz częściej na rynku spotykane są układy tak zwane hybrydowe, w których oprócz paneli montowane są również inne źródła wytwórcze takie jak pompy ciepła czy turbiny wiatrowe. W ten sposób cała instalacja staje się jeszcze bardziej autonomiczna i ekologiczna. Dzięki zastosowaniu tych urządzeń możliwe jest generowanie energii elektrycznej bezpośrednio z promieniowania słonecznego. Jest to tak zwane zjawisko fotowoltaiczne.

Na przestrzeni lat rozwiązania te zyskały znacznie na wydajności przy jednoczesnym spadku cen produkcji. Wszystko to przekłada się na wzrost zainteresowania takimi technologiami zarówno wśród klientów indywidualnych jak i również przedsiębiorców. Jak widać obecnie coraz częściej wybierane są rozproszone sposoby wytwarzania energii w różnych postaciach. Dzięki temu ograniczana jest emisja szkodliwych gazów i substancji do atmosfery powstających w skutek spalania paliw konwencjonalnych stosowanych do tej pory.