You are currently viewing Inspektor powłok malarskich

Inspektor powłok malarskich

Stal jest materiałem budowlanym, który jest używany do budowy budynków użyteczności publiczne. Przykładem jest tutaj hala produkcyjna, magazyn, pasaż, szpital, biurowiec, kino itp. Każdy z tych budynków zanim zostanie dopuszczony do codziennego użytku musi spełnić szereg przepisów prawnych.

Badanie zabezpieczenie ognioochronne słupów i podciągów stalowych

inspektor powłok malarskichStal jest materiałem nieorganicznym i niepalny. Z drugiej strony, element ten jest silnie narażony na odziaływanie pożaru. Jej wytrzymałość w podwyższonej temperaturze ulega redukcji. Sytuacje takie maja miejsce w przypadku występowania pożaru na terenie obiektu. Przyczyn powstawania ognisk pożaru może być różna. Warto zaznaczyć, że pożar taki lubi się również szybko rozprzestrzeniać. Związku z tym by stal nie traciła tak szybko swojej nośności konstrukcja stalowa, należy użyć specjalnej do tego farby ognioodpornej. Farba ta ma za zadanie wydłużyć nośność konstrukcji stalowej w zależności od grubości położonej farby od 15 minut do nawet 240 minut. Stan takiej powłoki przeprowadza inspektor powłok malarskich za pomocą specjalnych urządzeń. Na tej podstawie jest wstanie stwierdzić czy zabezpieczenie ognioochronne słupów i podciągów stalowych jest prawidłowa. Grubość tą powłoki każdej farby – podkładowej, pęczniejącej i nawierzchniowa jest mierzona zarówno podczas samego malowania, jak również po jej skończeniu. Należy dodać, że grubość warstwy ogniochronnej pokrywającej daną konstrukcję powinna zostać dobrana m.in. do wymaganej klasy odporności ogniowej obiektu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach użyteczności publicznej należy stosować coraz to nowe rozwiązania w celu wydłużenia możliwości ewakuacji osób w trakcie pożaru. By tego dokonać należy przestrzegać przepisy prawa budowlanego.