You are currently viewing Funkcje regałów wspornikowych w firmach produkcyjnych

Funkcje regałów wspornikowych w firmach produkcyjnych

Regały przystosowane do składowania wielu towarów, to nieodłączny element każdego nowoczesnego magazynu. Są one niezbędne dla celów składowania dużych produktów, a ich transportem zajmują się pracownicy obsługujący wózki widłowe. Oprócz bardzo popularnych regałów półkowych oraz paletowych, w magazynach hal produkcyjnych, gdzie składuje się towary długie (np. profile aluminiowe), stosuje się specjalnego rodzaju regały.

Budowa i zastosowanie regałów wspornikowych

regały wspornikoweSpecjalna budowa regałów dostosowanych do składowania materiałów dłużycowych umożliwia bezproblemowe operowanie wózkiem, który jest w stanie w szybki sposób ściągnąć i umieścić dany towar na regale. Regały wspornikowe występują w różnych formach i wielkościach, a ich gabaryty zależą przede wszystkim od ilości towaru, jaki właściciel danego magazynu ma zamiar na nich umieścić. Regały o budowie wspornikowej znajdziemy przede wszystkim w magazynach, gdzie składowane są wszelkiego rodzaju profile aluminiowe, pręty czy arkusze blachy. Budowa regału tego typu jest także w dużym stopniu pomocna podczas składowania produktów, które są umieszczane w długich belach czy innych materiałów o dużej długości. Przykładem zastosowania owego regału jest tłocznia profili aluminiowych, w której składowane są materiały aluminiowe, z których potem wytłaczane są profile. Tego typu regały można spotkać zarówno we wnętrzach hal magazynowych lub też na zewnątrz.

Budowa tychże regałów daje także niezwykła pewność podczas umieszczania na nich ciężkich towarów. Dysponują niezwykle dużą nośnością oraz są przystosowywane do umieszczania produktów węższych lub bardziej szerokich. Nowoczesne regały przeznaczone do składowania długich produktów posiadają wszelkie atesty i są także niezwykle bezpieczne.