Co wybrać dla pracownika szkolenia miękkie czy językowe?

Zjawisko globalne: pracodawcy coraz bardziej zaczęli doceniać pracownika. Tendencja ta jest widoczna również w Polsce. Coraz częściej firmy i duże korporacje inwestują w kapitał ludzki, zapewniając swoim pracownikom dostęp do różnego rodzaju szkoleń zwiększających ich kompetencje. Do najpopularniejszych szkoleń organizowanych przez pracodawców należą szkolenia miękkie oraz językowe.

Rozwój personalny pracownika – szkolenia miękkie

szkolenia miękkieW ostatnich latach pracodawcy coraz większa wagę przykładają nie tylko do kompetencji merytorycznych, ale także personalnych swoich pracowników. Dlatego coraz częściej decydują się oni na organizowanie tak zwanych szkoleń miękkich. Kursy tego typu kształtują takie umiejętność i jak.

  • asertywność
  • umiejętność organizowania sobie czasu pracy
  • komunikacja interpersonalna
  • motywacja
  • rozwijanie umiejętności perswazyjnych
  • rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem
  • autoprezentacja
  • rozwijanie technik negocjacyjnych
  • rozwiązywanie konfliktów

Szkolenia z tego zakresu rozwijają umiejętności psychologiczne pracowników, dzięki czemu mogą oni lepiej wykonywać swoje obowiązki i zwiększyć swoją produktywność, co ma niewątpliwie duży wpływ na funkcjonowanie firmy.

W opozycji do szkoleń miękkich szkolenia twarde – szkolenia dla urzędnika

szkolenia dla urzędnikaSzkolenia twarde to takie które w odróżnieniu do miękkich służą nabywaniu określonej, wąskiej wiedzy merytorycznej. Kursy tego typu czasami bywają dość długie, a ich ukończenie może wiązać się z koniecznością przejścia egzaminu końcowego. Po zakończeniu takiego szkolenia otrzymuje się certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające nowo zdobyte kwalifikacje. Tego typu kursy najczęściej odbywają się w celu uzupełnienia kwalifikacji pracownika, bądź przekwalifikowania go i dotyczą branży administracyjnej.

Kurs językowy dla pracowników

kurs językowyCoraz większa ilość polskich firm prowadzi handel i transakcje z zagranicznymi spółkami. Do tego typu działań nie wystarczy jedynie interesujące oferta handlowa, atrakcyjna dla zagranicznego inwestora, ale także dobra znajomość języków. Z tego powodu coraz więcej firm w celu podniesienia kwalifikacji lingwistycznych swoich podwładnych decyduje się na umożliwienie im uczęszczania na kursy języków obcych. Ich rodzaj i dostępność w dużej mierze uzależnione są od specyfiki firmy i jej obszaru inwestycyjnego. Najczęściej organizowane kursy językowe to szkolenia z zakresu języka angielskiego i niemieckiego.

Nauka języka na koszt pracodawcy

Pracodawcy często dają swoim podwładnym możliwość uczęszczania na całkowicie bezpłatne kursy językowe. Związane to jest z obszarem działalności firmy i także potrzebnym w tym wypadku podnoszeniem kwalifikacji pracowników. To na jakie języki osoba zatrudniona będzie mogła uczęszczać i czy w ogóle będzie miała taka możliwość, zależy tylko i wyłącznie od polityki danej firmy. W niektórych korporacjach możliwość zapisania się na nieodpłatne szkolenia językowe mają wszyscy pracownicy i jest to całkowicie dobrowolne. W innych natomiast, to pracodawca lub przełożony wyznacza osoby zobowiązane do odbycia takich szkoleń. Oferta kursów językowych dostępnych w firmach, również bywa różna. Najpowszechniejszy jest oczywiście język angielski, ale zdarzają się także szkolenia z niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, a coraz większą popularnością cieszą się także kursy języków należących do rodziny skandynawskiej. W niektórych przypadkach, zwłaszcza jeśli są to szkolenia z mniej znanych języków, firma zobowiązuje pracownika do podpisania deklaracji, że po zakończeniu szkolenia jeszcze przez wyznaczony minimalny okres będzie w niej pracował. Konkretne rozwiązania warunkuje to w jakich rejonach dana firma prowadzi swoje działania inwestycyjne.


Źródła:


Podsumowując:

Wybór pomiędzy szkoleniami miękkimi, a szkoleniami językowymi nie jest wyborem łatwym. Obydwa rodzaje szkoleń mają zupełnie inny cel i zasięg oddziaływania. Nie można w takiej sytuacji wskazać, które rozwiązanie jest lepsze, bo technicznie rzecz biorąc nie da się ich zestawić. Wybór właściwego szkolenia dla pracowników powinien być uzależniony tym w zakresie jakich kompetencji chcemy podnieść ich kwalifikacje.